Byggtjänster med miljöansvar

LokalByggen är miljödiplomerat av Miljöförvaltningen i Göteborg sedan 2003. Med målsättningen att minimera vårt miljöavtryck arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt miljöarbete.

Vår miljöpolicy påverkar avgörande beslutsprocesser i vår verksamhet, till exempel:

  • Materialval – med hänsyn till bl.a. framställningsmetoder, arbetsförhållanden och transporter
  • Planering och minimering av egna transporter och resor
  • Krav på att de leverantörer entreprenörer vi samarbetar med, följer gällande miljöbestämmelser och delar vår syn på hållbarhet
  • Rutiner för återvinning och återanvändning av byggmaterial samt källsortering
  • Utbildning av vår personal i praktiskt miljöarbete

Prop_Bild_4_Liten
ikoner1
ikoner2