Bygg- och servicetjänster till företag och kommun

Elverk, industri- och kontorslokaler; dagis, skolor och bostäder: LokalByggen har lång erfarenhet som leverantör av bygg- och servicetjänster till privata och kommunala företag.

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt ISO 9001. Vi har en serviceavdelning och en entreprenadavdelning. Samordnade i ett väl utvecklat utförandesystem har vi skapat en effektiv arbetsprocess, från orderingång till genomförande och underhåll. Vi deltar ofta i projektering och budgetering fram till färdigställande och har stor vana vid anbudsförfaranden och upphandlingar. LokalByggen förenar det lilla företagets personliga engagemang med det stora företagets bredd. Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten under pågående verksamhet hos våra uppdragsgivare och att göra snabba insatser vid akuta behov.

Prop_Bild_2_Liten
ikoner1
ikoner2